„Zadání územního plánu už máme za sebou, zároveň jsme požádali o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje,“ informoval Deník starosta Zhoře Karel Starý.

Ve srovnání se stávajícím územním plánem se v tom novém podle starosty příliš nezmění, přibudou ale dvě obytné zóny pro výstavbu rodinných domků. „S těmito lokalitami počítáme ve východní a jihovýchodní části obce, zatím to bude zřejmě šest parcel. Výhodou těchto lokalit je, že do jejich blízkosti už máme přivedené inženýrské sítě, jako kanalizaci, vodovod a elektrickou energii,“ doplnil starosta.

Z dalších zajímavostí, které řeší buď současný, nebo se jimi bude zabývat budoucí územní plán obce, je například cesta do sousedních Skapců. „V současném územním plánu je zakreslena cesta, která by měla být jakousi zkratkou do sousední obce Skapce. Tato cesta je částečně zakreslena i v některých turistických mapách, ale v současnosti fakticky neexistuje. Její vybudování by pro lidi určitě bylo výhodou, ale zatím to není reálné, máme jiné priority,“ uvedl Starý s tím, že k hlavním prioritám obce Zhoř patří dokončení chodníků podél silnice druhé třídy, která obcí prochází.

Nový územní plán, který začne platit od roku 2015, bude zahrnovat také možnou turistickou atrakci obce Zhoř. Jedná se o bunkr postavený československou armádou v meziválečném období jako součást sítě opevnění. Takzvaný ŘOPík (označení vzniklo ve druhé polovině třicátých let podle zkratky ŘOP = Ředitelství opevňovacích prací, které výstavbu řídilo) stojí na okraji obce při výjezdu směrem na Velký Malahov.

„Nový územní plán bude o tomto objektu také hovořit. Řopík je v soukromém vlastnictví a majitelé jej postupně rekonstruují. Už má například nové odvodnění. Jak jsem se dozvěděl, objekt by měl dostat původní podobu a upraveno bude také okolí, kde budou třeba protitankové zábrany. Bude to takový památník, menší muzeum,“ uvedl zhořský starosta.