„V roce 2009 po několikaletém úsilí získala Planá bezúplatně od Ministerstva obrany České republiky do svého vlastnictví zámecký park,“ uvádí plánský místostarosta Pavel Nutil.

Ve smlouvě o bezúplatném převodu se podle Nutila město zavazuje k tomu, že nebude park vyuţívat ke komerčním účelům, že zpřístupní park pro veřejnost a umožní jeho využívání k rekreačním účelům jako veřejnou zeleň.

„Zámecký park je rozhodně nejcennější částí veřejné zeleně, kterou v Plané máme. Některé stromy jsou opravdu majestátní,“ říká Nutil a vyzdvihuje některé „stromové velikány“.

O parkovou zeleň se ale desetiletí nikdo nestaral. Jen bývalý vlastník nechal vykácet dřeviny, které ohrožovaly případné návštěvníky. Byly totiž v havarijním stavu.

„Tím, že park nebyl po dlouhou dobu nijak udržován, došlo k tomu, že se proměnil tak trochu v džungli. Proměna džungle v regulérní park spočívá zejména v likvidaci náletů a v arboristickém ošetření starých stromů, které tvoří kostru parku,“ vysvětuje místostarosta Nu­til.

A jak později město zjistilo, je v tom zádrhel.

„Zámecký park je jednak veden jako park (nemovitá kulturní památka), jednak jako lokální biocentrum místního územního systému ekologické stability. Z toho prvního vyplývá, že se ke všem zásahům vyjadřují orgány památkové péče, z toho druhého zase, že se ke všem zásahům vyjadřuje rovněž orgán ochrany přírody obce s rozšířenou působností, tedy Tachov,“ říká místostarosta.

Tady také vznikají třecí plochy. „Má se park vrátit pokud možno do své původní podoby a slouţit zejména jako rekreační území pro veřejnost, nebo se jedná o cenný biotop, na jehož struktuře by se nemělo nic měnit,“ ptá se Nutil.

„Skloubit dohromady názory všech, co do toho mají co mluvit, nebude jednoduché. Zejména názory na plošnou likvidaci náletových dřevin se značně liší,“ podotýká Nutil.

„Nicméně pro začátek máme snahu vyčistit od náletů alespoň severo – východní část parku. Zde jsme také nedávno provedli kácení dvou stromů v havarijním stavu,“ popsiuje Nutil současné práce.

Další akcí, kterou město hodlá v parku udělat je odstranění plotu z vlnitého plechu. Ten se táhne prostředkem parku.

„Tento plot je celý na pozemcích města, na několika místech je již otevřený, a hlavně je naprosto ohyzdný. Na náš záměr odstranění plo-tu jsme již upozornili všechny vlastníky objektů a pozemků v areálu zámku,“ dodáva Pavel Nutil.