Barokní kaplička je zasvěcena Panně Marii. Pochází ze 17. století, je zděná se šestibokým průřezem a stanovou střechou. Oltář je novější práce.

Tehdejší okresní národní výbor a spotřební družstvo Jednota rozhodly o postavení kulturního domu. Proto bylo nutné narovnat silnici přes obec. V cestě ale stála kaplička.

V brožuře Benešovice, historie a současnost od Jiřího Čechury se o této události píše: „Bylo navrženo přesunutí památné kapličky do jiného místa. Protože národní podnik Transfera z Prahy se chystal na předem ohlášený a mediálně značně sledovaný přesun děkanského chrámu v Mostě, nabízela se benešovická kaplička jako vhodná generálka.“

K chystanému technicky náročnému přemístění kapličky bylo nutné položit koleje a pražce. Nikdo se tehdy nepozastavil nad tím, že bylo nutné zároveň zničit téměř celou původní náves, včetně bývalého panského dvora a pokácet vzrostlé stromy. Za zájmu médií byla následně kaplička posunuta firmou Transfer Praha o 82 metrů. Dočíst se o tom můžeme na pamětní desce umístěné u vchodu do kapličky. Na tehdejší dobu se jednalo o obdivuhodný projekt.

Druhá deska na kapličce informuje o tom, že oltář Panny Marie byl restaurován v roce 2002 s využitím finančního příspěvku poskytnutého Ministerstvem kultury ČR v rámci Programu restaurování movitých kulturních památek.

Oltář byl do této doby uložen v depozitáři Národního památkového objektu Klášter Kladruby. Práce na jeho restaurování provedla za přispění státu pražská firma. Zároveň byla kaplička zabezpečena před poškozením nebo odcizením oltáře.