Takový je záměr občanského sdružení Dubec sobě. Řeč je o kulturní památce kostelu svatého Archanděla Michaela jehož historie sahá až do středověku a několika místním lidem se nelíbil jeho současný špatný stav. „Kostel byl zařazen mezi nejohroženější kostely Plzeňské diecéze a také vznikla myšlenka na jeho záchranu. Hledali jsme způsob, jak získat finanční prostředky,“ vysvětluje zakladatelka sdružení Lenka Gebauerová.

Východiskem se začalo jevit založení právě občanského sdružení. Po vzájemné dohodě s Římskokatolickou církví v zastoupení pátera Josefa Prchala z Horšovského Týna uzavřelo sdružení smlouva o výpůjčce kostela. „Byly vypracovány projekty jak na opravu budovy, která byla v havarijním stavu tak i interiéru včetně mobiliáře. Jedná se o časově i finančně náročný projekt,“ pokračuje Gebauerová podle které se celková výše obnovy odhaduje na sedm a půl milionu korun.

V roce 2009 se sdružení podařilo získat dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu z Programu rozvoje venkova – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova ve výši bez mála čtyři miliony dvě stě tisíc korun. Sdružení se pak podílí částkou převyšující čtyři sta šedesát tisíc korun. „Díky této dotaci bude možné odstranit havarijní stav střechy i fasády. V současné době stavební dělníci provádějí opravy podle schváleného projektu pod přísným dohledem pracovníků Národního památkového ústavu Plzeň a Městského úřadu v Tachově,“ upřesnila zakladatelka sdružení.

Záměry sdružení Dubec sobě sahají ale mnohem dále. „Dubcem vede nově vybudovaná trasa pro cyklisty, která je součástí mezinárodní cyklotrasy Paříž – Strasburg – Praha. Je zde poměrně velký pohyb cyklistů i turistů. Máme smlouvu s muzeem Českého lesa v Tachově, podporu památkářů, církve i obce, že v chodbě kostela vybudujeme stálou expozici ukazující návštěvníkům vznik a vývoj obce a nejbližšího okolí v dějinných souvislostech,“ poukazuje na budoucnost.

To, že jde o zajímavou kulturní památku dokládá také první písemná zmínka, která je z roku 1357. Podle stavebně historického průzkumu provedeného v roce 2008 lze předpokládat, že původní středověká svatyně byla založena kolem roku 1250. Původně středověká stavba byla pak po roce 1757 barokně přestavěna. „Jde o jedinečně dochovaný ucelený působivý barokní interiér nadregionálního významu,“ komentuje Michal Černý z Národního památkového ústavu.