Kde přesně by se mělo těžit, která část zmíněné lokality by sloužila jen jako úložiště i ujištění, že o vodu se v Benešovicích a na Pražce bát nemusí. I tyto informace zazněly na jednání zástupců firmy LB MINERALS, s. r. o., Horní Bříza, která má zájem o získání dobývacího prostoru pro těžbu živce v katastru obce Benešovice, se starostkou obce Ladou Rambouskovou. Zástupci firmy jsou ochotni sejít se i s obyvateli dotčených obcí. Starostka přesto bude požadovat zpracování velké EIA.

K setkání došlo v pondělí 6. března na půdě Obecního úřadu Benešovice. „V průběhu setkání mě představitelé firmy LB MINERALS, s. r. o., ředitel pro strategii těžby a báňskou činnost Josef Buvalič a vedoucí provozu a závodní lomu Zbyněk Sonntag, blíže seznámili se všemi vizemi a plány souvisejícími s plánovanou těžbou. Ukázali mi na katastrálních mapách a nákresech, ve kterých místech přesně by se mělo těžit a která část zmíněné lokality by sloužila jen jako úložiště,“ řekla Deníku Rambousková. Dle jejích slov se zástupci firmy nebrání ani případné schůzce s obyvateli Benešovic a přilehlých Kladrub, kterou plánuje do budoucna svolat, a jsou přístupni i dalším diskuzím.

„Legislativní povolovací procesy pro možnost těžby surovin trvají v ČR mnoho let. Není proto nic mimořádného, pokud se několik let nic neděje, že se na problematiku zapomene. Naše společnost postupovala přesně podle platné legislativy, včetně informace o záměru dotčeným obcím. Přesto vidíme, že informovanost a komunikaci je třeba i z naší strany zlepšit,“ připustil jednatel firmy LB MINERALS, s. r. o., Ladislav Matoušek.

„Nyní mám jasnější představu, co zde firma LB MINERALS, s. r. o., zamýšlí. Mimo jiné jsem se dozvěděla, že průzkumné vrty byly provedeny na půdě Lesů České republiky, a. s., které jsou také vlastníky pozemků zmíněného katastrálního území,“ uvedla starostka. To potvrdil sám Matoušek: „Všechny vrty byly provedeny na pozemcích ve správě společnosti Lesy ČR, a. s., v roce 2015. K realizaci vrtů máme samozřejmě všechna nutná povolení, včetně souhlasu se vstupem na pozemek.“

O vodu se prý v Benešovicích a na Pražce bát nemusí. Těžařská firma údajně již nechala zpracovat hydrogeologické posouzení vlivu případných geologicko-průzkumných prací v ochranných pásmech vodních zdrojů severovýchodně od Benešovic ještě před provedením pouhých průzkumných geologických vrtů. „Bylo zjištěno, že tyto práce nebudou mít negativní vliv na kvalitu vody ani vydatnost jímaných objektů na území Benešovic a Pražky,“ vysvětluje Matoušek.

„Přestože vidím ze strany těžařů vstřícnost, ujistila jsem je, že v zákonné lhůtě podáme na patřičné úřady podklady pro přezkoumání záměru a že budeme požadovat zpracování velké EIA, tedy obsáhlejší zpracování vlivu na životní prostředí,“ dodala závěrem Lada Rambousková.

Společnost LB MINERALS, s. r. o., opakovaně ujišťuje všechny zúčastněné, že je připravena otevřeně o všech aspektech informovat a jednat.