Zvána je široká veřejnost a akce se koná v sobotu 8. srpna od 17 hodin v místním kulturním domě.

Přednášejícím bude Vladimír Turek ze Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel (SČVP). Kromě historie bude na programu seznámení s internetovou databází www.volynaci.cz a s probíhající sbírkou dokumentů pro Národní muzeum a Národní archiv.

Zmiňovaná databáze je určena pro širokou veřejnost a zejména pro současnou "digitální" generaci badatelů a zájemců o pozoruhodnou historii našich krajanů. Pozapomenutí volyňští Češi - "kolonisté východu" se také materiálně i osobně významně zasloužili o vznik Československých legií v Rusku za 1. světové války a vznik 1. Československého armádního sboru pod vedením generála Ludvíka Svobody v době 2. světové války.

Volyňští Češi žijí také na Tachovsku. Celkem jich do republiky přišlo po druhé světové válce zhruba 40 tisíc. Většina z nich byla usídlena na území, která byli nuceni opustit sudetští Němci.