Posluchači se při vyprávění sešli v Labuti, Starém Sedlišti a v Domově pro seniory v Tachově. „Při jedné z prvních diskusí jsem si uvědomil, že řada lidí nezná její životní osudy nebo jen velice málo. Proto jsem se nabídl, že bych připravil povídání o jejím životě a díle,“ popsal pro Deník Václav Hurych a doplnil, že na první přednášce představil základní údaje k narození a původu spisovatelky a to doplnil také obrazovým materiálem. „Další část byla věnována životním láskám Boženy Němcové. Prezentace byla doplněná o obrazový materiál. Poslední část byla věnována všem zajímavým a důležitým životním okamžikům spisovatelky a jejímu dílu,“ dodal Václav Hurych.

Zálibu v osobnosti a díle Boženy Němcové získal Václav Hurych už na střední škole. „Měl jsem veliké štěstí na profesora češtiny, který ve mě vzbudil lásku k české literatuře a k českým spisovatelům. Dozvěděli jsme se od něho řadu informací, které bychom těžko hledali v učebnicích. Později jsem sehnal monografii o naší největší spisovatelce z roku 1941 Božena Němcová od Františka Kupky a Miloslava Novotného. K této krásné knize jsem se neustále vracel a kromě toho jsem se snažil získávat nové a nové informace,“ popsal dále Václav Hurych a doplnil, že i v poslední době byla o Boženě Němcové vydána řada knih včetně její korespondence.“

Zájem o přednášky ze strany veřejnosti byl velký, v Labuťi se sešlo kolem dvaceti posluchačů, Ve Starém Sedlišti patnáct a v Domově pro seniory v Tachově si povídání přišlo poslechnout třicet klientů domova.

Ilustrační foto
Představení regionální kuchařky se posouvá