Příjemné vzpomínky na nezapomenutelnou akci zůstanou

Vašíku Maškovi,

Barunce Alblové,

Lucince Smejkalové,

Pepíčkovi Kuchárovi,

Agátce Goldobinové

a Stáníkovi Sladkému.

„Výchova je sice vaší záležitostí, ale zodpovědnosti za ni se nezříká ani obec,“ řekl mimo jiné rodičům novoobčánků starosta Kostelce František Trhlík. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že novýmobčánkům pořídí vkladní knížku. „Všem novorozencům na ni zároveň přispějeme pětisetkorunou,“ informoval nás kostelecký starosta.