„Od ledna do března tohoto roku zaznamenali západočeští policisté celkem 5 dopravních nehod, které se staly na železničních přejezdech, při nichž byla jedna osoba těžce zraněna a při kterých hmotná škoda dosáhla téměř půl milionu korun,“ sdělila tisková mluvčí západočeských policistů Pavla Soukupová.

Řidiči motorových vozidel na železničních přejezdech někdy hrubým způsobem porušují v několika bodech pravidla o provozu na pozemních komunikacích. „Ta ukládají mimo jiné všem řidičům povinnost si před železničním přejezdem počínat zvlášť opatrně, zejména se pak musí přesvědčit, zda mohou železniční přejezd bezpečně přejet,“ uvedla Soukupová s tím, že tuto klíčovou podmínku však málokdo dodržuje.

Často se policisté setkávají s tím, že řidiči překračují nejvyšší povolenou rychlost před železničním přejezdem.

V případě, že vozidlo zůstane stát na železničním přejezdu, musí jej řidič odstranit mimo trať a pokud je to nemožné, musí neprodleně učinit vše, aby strojvedoucí byl před nebezpečím včas varován. Důležité je také upozornit, že na přejezdu a v jeho těsné blízkosti se řidič nesmí otáčet a couvat, před přejezdem a na něm pak nesmí předjíždět. „Někteří lidé, zejména pak děti, si často neuvědomují rizika, která jsou spojena s provozem na železnici. V blízkosti železnice či přímo na trati, tak často vidíme hrát si děti, potulovat se mládež, která si svůj volný čas krátí např. sprejerstvím nebo osoby, které si i mimo vyznačené místo zkracují cestu přes železniční koleje,“ uvedla mluvčí.

Doporučení pro chování v okolí železničních přejezdů:
Pohybujte se vždy pouze ve vyhrazených prostorech, to znamená v nádražních halách, na nástupištích apod.

Používejte podchodů a nadchodů, které jsou zde pro tyto účely vybudovány.

Nepřecházejte trať mimo vyhrazené přejezdy a přechody.Vlak totiž jezdí mnohem rychleji, než si někteří lidé myslí a nedokáže na místě hned zastavit, někdy k zastavení potřebuje i celý kilometr.

Pokud vstupujete na železniční přejezd, vždy se řádně rozhlédněte.Nikdy nenechávejte pobíhat děti bez dozoru v blízkosti železnice či po vagónu, následky takového počínání by mohly mít tragický konec.

V žádném případě nevstupujte do kolejiště, pokud vlak nezastaví.

Na dvoukolejné trati nepřecházejte před nebo za vlakem.

Nesnažte se nastoupit do rozjíždějící vlaku či naopak vyskočit z vlaku, který ještě nezastavil.

Z vlaku vždy vystupujte na správnou stranu.

Zvlášť tragicky končí také případy, kdy se děti a mládež baví na železnicích například tím způsobem, že přelézají vagóny. „Je nutné si uvědomit, že napětí 25 000 voltů v trolejovém vedení je víc než sto krát vyšší než to, které je v našich zásuvkách doma. Elektrickým proudem může být zasažen člověk i v tom případě, kdy se přímo nedotkne vodiče, ale vyskytne se v takové blízkosti, že dojde k přeskočení elektrického náboje,“ řekla mluvčí.V

Zejména děti a mládež bychom také chtěli upozornit na to, že se nevyplácí naklánět se z okna jedoucího vlaku, zneužívat záchrannou brzdu či házet na jedoucí vlaky či na koleje kameny či jiné předměty.