Z tohoto důvodu byla také naplánována procházka, která měla situaci nastínit více z pohledu samotných občanů. „V rámci tohoto projektu se již delší dobu schází pracovní skupina. Řekli jsme si ale, že by bylo dobré se projít po městě společně s odborníky a zájemci z řad veřejnosti. Společně se pak podívat na klíčové křižovatky, klíčové cesty pro chodce a cyklisty a na místě si říct, co by se zde dalo udělat a zlepšit,“ vysvětlil starosta Stříbra Karel Lukeš.

Jak dále dodal, vycházka s občany de facto potvrdila seznam nejrůznějších míst vytipovaných pracovní skupinou. „My, kteří ve Stříbře žijeme, nejrůznější cesty, průchody a chodníky dobře známe. Nicméně bylo dobré, že se nám na tuto procházku podařilo dostat i odborníka z Plzně, který řeší tuto problematiku. Ten se na to podíval svým pohledem odborníka, vysvětlil co kde je třeba udělat, jak by situaci viděl on a podobně.“

S PODMĚTY POMŮŽE TAKÉ DOTAZNÍK

Krom zmiňované vycházky po Stříbře byla na úterní večer také naplánována schůze na stříbrské radnici, kde byly probírány další náměty na zlepšení. „Součástí projektu CityWalk bylo také dotazníkové šetření. Toho se účastnili dospělí a rodiče dětí, kteří vozí například své děti do škol. Tyto dvě skupiny poskytly další věci k zamyšlení. Dotazníky sice ještě nejsou kompletně zpracované, ale už máme některé podměty, které v rámci veřejného projednání na radnici prodiskutujeme,“ dále dodal stříbrský starosta.

Výsledkem celého projektu bude studie pěší a cyklistické dopravy, která zástupcům města řekne, co je možné udělat a zlepšit. „Součástí této studie budou také tipy na získání možných dotačních titulů. Některé záležitosti bude možné uskutečnit ve spolupráci se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, jiné zase budou hrazeny z vlastních prostředků. Samozřejmě se ale finance na zlepší situace pro chodce a cyklisty pokusíme získat také formou vhodných dotací,“ na závěr dodal Karel Luke.