„Před pár dny jsem dostal nabídku od pár lidí na kontrolu stromů a v nejbližší době ji předložím odboru životního prostředí plánského městského úřadu. V obci máme alej, kterou musíme prořezat. Některé stromy mají černou plíseň,“ řekl Deníku Stanislav Karásek, starosta Brodu nad Tichou s tím, že napadené stromy odstraní a nechá vysadit nové, mladé. „Nesmíme dovolit, aby v obci na někoho spadl strom,“ doplnil.

Prořezávky dělají každoročně i v Zadním Chodově. „Přitom kontrolujeme, jak jsou na tom stromy zevnitř. Zlín si také nesmíme dovolit,“ uvedla starostka obce Václava Květoňová.

S podobnou odpovědí přišel i Městský úřad Tachov. „Každý rok všechny stromy kontrolujeme. Významnější lokality, jako jsou parky, aleje a stromy staršího věku, kontroluji až dvakrát do roka. Na jaře, v době plné vegetace a na podzim, kdy se objevují dřevokazné houby,“ sdělila Marie Multušová.
Kontroluje se především zdravotní stav, který se podle odborníků hodnotí podle vitality stromu, perspektivy, prosychání nebo napadení dřevokaznými houbami.

„S kontrolami jsme začali v roce 1999, kdy nám odborníci – arboristé zhodnotili zdravotní stav v námi vybraných třiadvaceti lokalitách,“ uvedla Multušová.
Do dnešního dne mají Tachovští zhodnoceno po zdravotní stránce 3 514 stromů, pro letošní rok nám zbývá zhodnotit 501 stromů. „Hodnocení je třeba po pěti letech provádět znovu, neboť u stromů, stejně jako u lidí, se zdravotní stav zhoršuje,“ doplnila Multušová s tím, že před časem zabil strom chodce v parku u letního kina.

V Plané kontrolují stav stromů i občané. „Ohlašují nám změnu zdravotního stavu stromů. Kontrola se uskutečňuje vizuálně. V případě pochybností o dobrém zdravotním stavu je přizván odborník v oboru dendrologie nebo lesnictví, a o dalším ponechání stromu se dále rozhoduje. Stromy také prořezáváme,“ řekla Deníku Eva Čermáková z odboru životního prostředí plánského městského úřadu.