Jak vysvětluje starosta Karel Týzl v aktuálním čísle obecního zpravodaje, jedná se o pozemky okolo cesty do osady Mydlovary, včetně cesty samotné. Část této komunikace ještě patří do katastru lázeňské obce a podstatnější část, včetně Mydlovar, už náleží ke Křelovicím. „Tento stav přináší řadu především administrativních komplikací a nepříjemností, třeba jen v údržbě cesty,“ uvádí starosta ve zpravodaji. Za tyto pozemky získají Konstantinovy Lázně adekvátní území na jiném místě společné hranice.