Výrazně se zlepší zejména bezpečnost podél Nádražní ulice, kde žije třetina plánských občanů, kteří léta zvažovali protestní blokády, řekl ČTK starosta Karel Vrzala.

"Termín ve smlouvě o dílo je polovina roku 2008. Ale podle postupu stavby i závěru kontrolních dnů jsme byli ubezpečeni, že obchvat zprovozníme letos koncem listopadu s tím, že příští rok doběhnou některé dokončovací práce," řekl Zdeněk Kuťák, ředitel plzeňské správy, pod níž patří 450 silnic I. třídy v kraji.

Stavba si vyžádá 157 milionů korun. Po otevření dálnice D5 v roce 1998 vzrostla na úzkém dvanáctikilometrovém úseku Nová Hospoda-Planá nehodovost sedmkrát.

"Na obchvat čekáme jako na smilování. Těžké kamiony bortí ploty, třesou se nám okna, jsme 15 až 20 metrů od silnice," řekl Zdeněk Černý z Nádražní ulice. Lidé budou mít také bezpečnější cestu na železniční a autobusovou stanici. Obchvat Plané vede od benzinové pumpy na silnici Stříbro-Plzeň k objektům zemědělského družstva za Brodem nad Tichou, kde je od října 2003 tříkilometrová část obchvatu za 320 milionů Kč. Součástí stavby, kterou provádí karlovarské SSŽ, jsou tři mosty.

Nejdelším bude 174 metrů dlouhá lávka pro pěší, která vede ze sídliště do centra. Druhý most, o délce 106 metrů, překlene údolí Hamerského potoka. Další, šestnáctimetrové přemostění vede přes Plánský potok. Komunikace se začala připravovat už v roce 1992. Podle podmínek hygieniků měla být hotova před otevřením dálnice D5.

Situace se výrazně zhoršila po vstupu do EU, neboť městem vede hlavní tah Plzeň-Cheb. Na novou silnici má výhledově navázat devítikilometrová spojka z Kočova na Novou Hospodu u dálnice. Hotový už je projekt na první 3,8 kilometrovu dlouhý úsek z Kočova do Janova za 650 milionů korun; nejdražší bude přemostění Mže. Zbylé, už projektované, obchvaty Bezděkova a Damnova až k Nové Hospodě, nebudou podle Vrzaly tak komplikované.

S použitím zdroje čtk