„Teď budeme zadávat zpracování projektové dokumentace ke zbývající části kanalizace. Přibližně v jedné čtvrtině obce je už kanalizace kompletně dokončena, tedy včetně čistírny odpadních vod, jednoho kanalizačního řadu a domovních přípojek,” uvedl starosta.

Dokončená část kanalizace funguje prozatím v ročním zkušebním provozu, který potrvá do příštího roku.

„Projektová dokumentace na zbývající část, tedy na odkanalizování tří čtvrtin obce, bude podle projektanta dokončena v březnu. Tedy i s veškerými doklady, jako je stavební povolení a podobně. Potom chceme požádat o dotaci. Kanalizace by měla předběžně stát čtyři až pět milionů korun, ale to je vyloženě odhad,” doplnil Kříž.