Obec s bezmála tisícovkou obyvatel se nachází sedm kilometrů severozápadně od Tachova. Patří k ní osady Horní Výšina, Branka, Pavlův Studenec. Starostou Halže je František Čurka, který nám odpověděl na několik otázek.

Pane starosto, čím se teď aktuálně zabýváte? Co vám dá nejvíce práce?

Nejvíce nás v současné době zaměstnává příprava na realizaci plánovaných akcí. Budeme podávat několik žádostí o dotace a připravujeme výběrová řízení na dodavatele různých prací. A také dozvuky zimy. Měli jsme tu čtyřicet centimetrů sněhu a tání se projevilo tak, že jsme pořád museli čistit a protahovat cesty, zejména v Brance, aby byly průjezdné.

Máte na to vlastní mechanizaci?

Ano, před Vánoci jsme zakoupili nový traktor, máme k němu radlici. K dispozici máme také nakladač UNC. Bez této techniky bychom se letos v zimě neobešli. Máme na to i vlastní zaměstnance. Naše obec spravuje dvacet kilometrů místních komunikací a někdy se to zvládá s vypětím všech sil.

Zmínil jste, že budete žádat o různé dotace. Na co to bude?

Z krajského Programu stabilizace a obnovy venkova žádáme o peníze na opravu budovy obecního úřadu. Zde se bude dělat střecha, vyměňovat okna, objekt dostane novou fasádu. Žádali jsme o dotaci, a máme potvrzeno, že bychom ji měli dostat, na nákup cisterny pro dobrovolné hasiče. Tu by měli dostat do konce roku. Rádi bychom také zkusili štěstí v Regionálním operačním programu, kde chceme žádat o dotaci na opravu kostela. Ten je v majetku obce a my chceme udělat nové zastřešení a kompletně opravit věž. Rádi bychom projekt rozšířili na přeložku střechy do původní skladby. Restaurátorské práce zatím kostel nečekají.

Vy také opravujete kapličku u špýcharu…

To byla úplná ruina. Objekt se podařilo zabezpečit a stabilizovat.

Teď po zimě se objevují dost poničené komunikace. Opravujete je také?

Samozřejmě nás čekají výspravy našich komunikací, počítáme i s celkovou úpravou povrchu, což už postupně děláme čtvrtý rok. Komunikace dostávají nový živičný povrch. Potřebovali bychom opravit i komunikace v Brance, tam ale čekáme, jestli se nám podaří získat peníze na opravu vodovodu a kanalizace, potom by přišly na řadu komunikace.

V Halži je často hodně špatný signál pro mobilní telefony, léta už si lidé stěžují také na špatný příjem internetu. Je v dohledu nějaké řešení?

Signál by se měl zlepšit v létě, kdy by se měl postavit nový sdružený stožár.

Na co si třeba občané na obecním úřadu nejvíce stěžují?

Nedá se říct, že by se vršily stížnosti do jednoho problému. Občas na něco lidé poukážou, třeba s autobusovou dopravou na druhé a noční směny jsou problémy, o víkendech také. Jinak denní dopravní obslužnost je celkem slušná, horší je to večer a v noci.

Pociťuje Halže také problémy související s ekonomickou­ krizí?

V naší obci je evidováno dvě stě dvacet pracovních míst, což je asi pro polovičku práce schopného obyvatelstva. Zbytek musí dojíždět, většinou do Tachova. Pozitivní je, že tu máme širší sortiment pracovních příležitostí. Je tu průmysl potravinářský, plastické hmoty, kovovýroba, výroba oken. Potíže některého oboru se tedy nemusí projevit na celé obci. Nezaměstnanost se v posledních týdnech samozřejmě zvýšila, ale odpovídá okresnímu průměru.

Jak jste na tom s bytovou otázkou?

Halže je jedna z mála obcí na Tachovsku, která neprivatizovala bytový fond. Máme přes sto bytů a jeden rodinný domek. Snažíme se proto řešit bytovou situaci mladých rodin. Jsou období, kdy je v bytech větší fluktuace nájemníků, někdy jsou byty obsazené delší dobu. Jako teď, protože naposledy jsme byt přidělovali někdy před půl rokem.

Jak investuje obec peníze z bytového hospodářství?

Vlastně všechny peníze utržené na nájmech a dalších službách vracíme zpět do bytů. Snažíme se postupně bytovky rekonstruovat, děláme vnitřní instalace, vodovod, kanalizace, částečně máme bytovky plynofikované, dělají se opravy střech. Loni jsme vyměnili zhruba osmdesát procent všech oken. Postupně chceme bytové domy zateplovat.

Máte problémy s neplatiči?

Neplatiče máme, dlužná částka není ale tak obrovská. Bytové hospodářství má ročně obrat kolem šesti milionů a my evidujeme dlužné částky v celkové výši kolem dvou set až dvou set padesáti tisíc korun. Polovičku z toho ale dluží lidé, kteří už v Halži nebydlí.

Je u vás zájem o individuální výstavbu rodinných domků?

Lokalitu pro výstavbu připravujeme, získali jsme pozemky, na které se v současné době zpracovávají projekty pro přípravu inženýrských sítí. Lokalita se nachází směrem na Žďár a mělo by na ní být zhruba čtyřicet parcel. Zájemce o parcely eviduje náš úřad stále.