Chodník v uvedené lokalitě je v Cebivi podle vedení obce často diskutovanou otázkou. „Měl by přispět k větší bezpečnosti dětí a ostatních chodců při pohybu po obci,“ uvedl v obecním zpravodaji místostarosta obce Zdeněk Teplý. Součástí vybudování chodníku od bytovek k zastávce bude také úprava křižovatky u rybníku. Tato křižovatka podle vyjádření obce již delší dobu nevyhovuje požadavkům platných předpisů bezpečnosti silničního provozu. Žádost o přidělení dotace na uvedenou akci si obec zpracovává sama, s využitím vlastní administrativy.