Ten podle jejích slov nesplnil svoji zákonnou povinnost. „Jsem členkou volební komise. Vylosovala jsem si funkci předsedkyně,“ řekla úvodem Žižková. „Zapisovatelé a předsedové volebních komisí měli minulý pátek školení. Je zákonnou povinností obce, aby mně, jako předsedkyni volební komise, na toto školení zajistila odvoz. Což se nestalo,“ pokračovala Žižková.

Snahu o zajištění odvozu na školení do Tachova Žižková podle svých slov měla. „Minulý týden jsem navštívila Obecní úřad ve Studánce a chtěla jsem se domluvit na odvozu. Protože ale zapisovatelka nebyla přítomna, požádala jsem starostku obce Irenu Zapletalovou, aby jí vzkaz ode mě vyřídila. V pátek jsem čekala ve stanovenou dobu na stanoveném místě. Nikdo ale nepřijel. Musela jsem tak jít do Tachova pěšky, do začátku školení zbývala půlhodina,“ popsala podstatu stížnosti Žižková. „Obec tím porušila volební zákon. Podle mého názoru to udělali proto, aby poškodili stranu, za kterou jsem byla delegována,“ dodala předsedkyně místní volební komise.

Starostka obce Irena Zapletalová však toto odmítá. „Nevím o tom, že by bylo naší povinností zajistit předsedovi volební komise odvoz na školení. Informace jsem si zjišťovala. Navíc zapisovatelka jela na toto školení do Tachova svým soukromým vozidlem,“ dodala Zapletalová.

Vedoucí odboru Vnitřních věcí městského úřadu v Tachově Vladimír Tahovský se k dané stížnosti vyjádřil. „Povinností obce je dopravit výsledky hlasování do registračního místa. Ale není jejich povinností zajistit odvoz členům komise na školení,“ podotkl k věci Vladimír Tahovský.