V kalendáři jsou zvýrazněny termíny kulturně společenských akcí a provází jej kreslené vtipy milovníka Konstantinových Lázní Oldřicha Dudka. Kalendář je také možné si objednat k zaslání poštou.