Jak Deníku řekl starosta Karel Týzl, pro opravu vodních ploch se obec rozhodla proto, že je stále možné využít dotační tituly. „Začali jsme právě v Nové Vsi, protože tam se jedná o návesní rybníky a byly v dost zanedbaném stavu,“ uvedl a dodal, že s žádostí o dotaci obec uspěla a mohla se tak do oprav pustit.

„Rybníky se odbahnily, opravily se hráze, kompletně nové jsou vypouštěcí mechanismy. Jeden rybník už je dokončen a v současné době se postupně napouští vodou. Na tom spodním se ještě buduje kamenná zeď, protože v blízkosti je dům, takže hráz musí být opatřena touto zdí,“ vysvětlil starosta.

Celkové náklady na rekonstrukci obou vodních ploch v Nové Vsi se pohybují okolo jednoho a půl milionu korun, dotaci činí něco přes dvě třetiny nákladů. Práce by měly být dokončeny v závěru měsíce srpna.

Na další rybníky se obec chystá.

Ve fázi dokončeného projektu je rekonstrukce rybníku v Okrouhlém Hradišti. Jedná se o vodní nádrž pod vesnicí u silnice. „Už je podaná i žádost o dotaci. Tento rybník má dost špatnou hráz, takže tam bude nejnáročnější oprava. Pokud uspějeme s dotací, bude se rybník dělat příští rok,“ uvedl dále Týzl. Po hrázi vede silnice, ta by ale nebyla v souvislosti s rekonstrukcí rybníku uzavřena, a pokud ano, tak jen na nezbytně nutnou dobu.