Na objevu hnízda a pozorování dospělých i mláďat motáků lužních se podílel ornitolog Muzea Českého lesa v Tachově Martin Liška spolu se Zdeňkem Márou. „Jedná se o velmi cenné zjištění. Moták lužní je sice na většině našeho území již několik desetiletí na vzestupu, i na Tachovsku se zhruba v posledních deseti letech v podstatě trvale zvyšovaly počty pozorování, ale potvrzené hnízdění jsme dlouho vyhlíželi marně,“ říká k objevu Martin Liška a přidává, že letos to není senzace jediná. „Setkali jsme se na Tachovsku také poprvé s kormoránem malým a jespákem skvrnitým, ale v obou těchto případech šlo v zásadě o náhodné zatoulance. Moták lužní naproti tomu rozšířil skupinu druhů na Tachovsku prokazatelně hnízdících, což je pochopitelně cennější, je tu opravdu již doma.“

close Objev ornitologů: Vzácný dravec zahnízdil na Tachovsku a vyvedl mladé. info Zdroj: Foto Zdeněk Mára zoom_in Objev ornitologů: Vzácný dravec zahnízdil na Tachovsku a vyvedl mladé. Příběh objevu hnízdění začal nedaleko Plané, kam jezdí Zdeněk Mára. „Po cestě jsem si u Kočova všimnul samce motáka lužního. Před rokem ho Martin Liška odchytl a kroužkoval, ale hnízdění nebylo potvrzené, po vydatných deštích se motáci ztratili,“ popisuje událost s tím, že se společně letos střídali v pozorování lokality, a nakonec i hnízdo objevili. Na hnízdě ale našli jen jedno mládě živé, dvě už byla mrtvá, která nesla znaky pokousání křídel a byla částečně ohryzaná.

Zdeněk Mára pozoroval na lokalitě samce motáka s ornitologickým kroužkem na pravé noze, což je dost možná pták mnou odchycený a okroužkovaný nedaleko této lokality v létě 2020, nicméně se jej nepodařilo chytit znovu, z fotografie nebyl odečet také možný, a tak jde jen o spekulaci. Rozhodně ale platí, že v širším okolí letošního hnízdiště se motáci lužní potulují již čtvrtým rokem a je možné, že jejich hnízdění jsme až do letoška přehlíželi. Tady je zároveň namístě poděkovat Zdeňkovi Márovi, který na výskyt motáků upozornil, a Karlu Makoňovi, který se ve spolupráci s námi postaral o ochranu hnízda před vysečením pomocí malé oplocenky. Snad se s tímto krásným dravcem budeme v příštích letech na Tachovsku setkávat častěji.

Hnízdo v obilí

Hnízdo si motáci postavili uprostřed lánu polí a bylo nutné tedy ho ochránit před možným zničením při sklizni. To se podařilo za pomoci Karla Makoně z Plzně a zemědělce. Kolem hnízda postavili ohrádku. „Jezdil jsem tam každý den a z fotek zjistil, že samec má kroužek, zřejmě ten od Martina Lišky. Také se tam pohybovalo druhé mládě a další samec,“ dále popisuje Mára a s radostí dodává, že příběh motáků lužních dopadl dobře, nakonec se podařilo objevit dvě mláďata a tím doložit, že poprvé tito dravci na Tachovsku úspěšně vyvedli mladé.

V západních Čechách jde o velmi vzácný a jen ojediněle hnízdící druh, trvaleji a poněkud početněji se v Plzeňském kraji vyskytuje zřejmě jen na Horažďovicku, v letošním roce bylo podle ornitologů hnízdění prokázáno také u Přehýšova (okres Plzeň-sever, nedaleko Nýřan). V Karlovarském kraji jsou známa jen výjimečná zahnízdění v Chebské pánvi. Jak uvádí Martin Liška, v České republice v současnosti hnízdí 180 - 260 párů motáků lužních (obsazeno je 44% našeho území), přičemž nejpočetnější jsou zřejmě populace na rozhraní Vysočiny a Jihomoravského kraje, v Polabí a v moravských úvalech. „Ke stavu na západě Čech se nicméně sluší dodat, že jde pravděpodobně do jisté míry o druh přehlížený. Kdybychom mu věnovali více pozornosti, prokázaná hnízdění by nebyla možná až tak senzační.“

Všichni naši motáci jako je pochop, pilich, lužní i stepní, hnízdí na dravce neobvykle v těsné blízkosti země. „Pochopové hnízdí v rákosinách, piliši na pasekách, a poslední dva druhy měly původně nejvíce v oblibě vlhké louky, které však člověk povětšinou přeměnil na pole, a tak se i tyto druhy přeorientovaly na hnízdění v polních kulturách (u nás typicky v obilí). Je sice skvělé, že se motáci dokázali přizpůsobit nové realitě naší krajiny, na druhou stranu je to ovšem činí velmi zranitelnými – velká část ještě nevzletných mláďat se bohužel stane obětí kombajnů při žních. Prosperující populace nejen v ČR jsou bohužel často závislé na ochraně ze strany ornitologů, kteří po dohodě se zemědělci oplocují hnízda v polích a brání tak jejich vysečení,“ dodává ornitolog Liška.