Při poslední pravidelné kontrole totiž objevili vzácnou zelenou řasu parožnatku. Na první pohled připomíná suchozemskou rostlinu. „Ale jedná se o složitou vodní řasu dorůstající do velikosti až 1 metru. Roste pouze v čistých, mělkých, stojatých či mírně tekoucích sladkých vodách. Je velmi citlivá na znečištění a nevhodné vodohospodářské úpravy, proto je její výskyt dnes již ojedinělý,“ sdělil Deníku Jiří Sladký z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, regionálního pracoviště Správy CHKO Český les. Dodal, že tato vzácná populace parožnatek byla nalezena v malém rybníčku na horním toku Prudkého potoka u obce Branka na Tachovsku.

„Tamní lokalita je domovem i silně ohrožené zdrojovky potoční, která je v Českém lese vzácností. Najdeme ji pouze na několika málo místech, například v nově vyhlášené přírodní památce Niva Bílého potoka u Halže,“ popsal další vzácnost na Tachovsku.

Vánoční strom Tachova pro rok 2018.
Strom je od soukromého dárce