Své zkušenosti s tím má pracovník Městského úřadu v Tachově Josef Červinka. „Prakticky všude, kam se v okolí Tachova do lesa dá vjet osobním automobilem, vznikají černé skládky," řekl Deníku.

Takovým proslulým a v negativním slova smyslu oblíbeným odkladištěm odpadů je podle Červinky například les při silnici z Oldřichova k pernolecké křižovatce. „Tam se černé skládky vyskytují pořád. Sotva všechno uklidíme, brzy tam odpad někdo odhodí znovu," uvedl s tím, že dalšími často frekventovanými lokalitami je lesík za asfaltovou plochou u pernolecké křižovatky, případně porosty při silnicích na Mýto a do Svobodky.

Následky počínání neukázněných lidí na krajích lesů odstraňuje pracovník tachovské radnice sám.

„Většinou odhozený odpad naložím na auto, nebo si vezmu někoho na pomoc, nasbíraný odpad pak odvážíme tam, kam patří," uvedl. Původci se dají těžko dohledat, většinou se ale k lesům odhazují pneumatiky, odpady ze stavby, v menší míře také běžný domovní odpad.

Ale nejen na okrajích lesů v okolí Tachova se pravidelně kupí odpad. Potíže jsou přímo ve městě. „Poslední dobou je to kontejnerová plocha v Plzeňské ulici, kde se stále častěji hromadí stavební odpad," uvedla pracovnice Městského úřadu v Tachově Marie Multušová.

Neukáznění ovšem velmi často jsou také obyvatelé tachovských sídlišť. „Problémem je tady především velkoobjemový odpad. Na sídlištích sice máme kontejnery na běžný komunální odpad i na tříděný odpad, ale často ke kontejnerovým plochám lidé odkládají velkoobjemový odpad," vysvětlila Multušová.

V tomto případě se jedná především o nábytek a podobné věci, které patří do sběrného dvora. Ten je v Tachově otevřen šest dní v týdnu a také v sobotu je jeho provozní doba uzpůsobena potřebám obyvatel – od 9 do 16 hodin.

Místem častých černých skládek je pak podle pracovnice úřadu také cesta do Vilémova. V křovinách podél cesty končí většinou pneumatiky, ale nedávno zde byl pohozen kompletní záchod, výjimkou nejsou ani elektronické spotřebiče jako pračky či televize.