Slavnostního ukončení projektu se zúčastnil ministr kultury Martin Baxa a plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub. Ten úspěšnému zakončení projektu a dobrému využívání hned na začátku v kostele Nanebevzetí Panny Marie požehnal. Přítomní si také vyslechli několik varhanních skladeb v podání rodačky z Kladrub Ivany Odvodyové.

Souhrnné seznámení hostů s projektem provedla generální ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková. „Především chci poděkovat Ministerstvu kultury za to, že jsme mohli projekt dokončit. Náklady na stavební práce a materiál v průběhu obnovy výrazně stouply, velice si vážíme finanční podpory, kterou nám ministerstvo poskytlo,“ uvedla. Ve svém projevu zmínila také kastelána zdejší Santiniho perly Milana Zoubka, který po celou dobu rekonstrukce koordinoval stavební práce s běžným chodem kláštera, tak aby se obnova části kláštera co nejméně dotkla návštěvníků.

Život v řádu 2 | Video: Deník/Monika Šavlová

První prohlídky nových expozic, na kterou byla přizvána také média, se kromě pozvaných hostů zúčastnily kurátorky nových expozic, které přítomné s oběma prohlídkovými trasami detailně seznámily. Klášterní trasa provedla přítomné třinácti pokoji přibližujícími běžný život mnichů. Představuje mnišské cely, v nichž benediktini žili, odpočívali či rozjímali. Život v klášteře pak dokreslují ambitové chodby či zimní refektář. Hosté prošli také mnišským sálem, tzv. klášterní fratérií. „Na návštěvníky zde nově čekají čtyři zastavení zaměřená na astronomii a kartografii, knihvazačství, měření času a bylinkářství. Zajímavostí je otočné světlo, kterým můžeme postupně osvětlovat každou expozici zvlášť,“ předvedl Deníku kastelán Milan Zoubek. V rámci prohlídkové trasy Klášter zavedla kurátorka přítomné i do nově opraveného rajského dvora. Zámecká trasa kromě rodové knihovny Windischgrätzů představí návštěvníkům i tři nově zrekonstruované místnosti a pozůstatky po zdejším zámeckém pivovaru.

Radost z dokončené obnovy objektu neskrývá ani starostka města Hana Floriánová: „Těší mne, že se povedlo projekt dokončit. Věřím, že vložené finanční prostředky se zúročí a opravdu nádherné nové prostory přivedou do kláštera a potažmo do našeho města řadu nových turistů.“

Klášter, jehož založení se datuje do roku 1115, patří k nejznámějším památkám tachovského okresu. Uvnitř kostela Nanebevzetí Panny Marie, který je dlouhý 86 m a návštěvníky oslní kopulí se zlacenou mariánskou korunou ve výšce 44 m, se v průběhu roku konají nejrůznější kulturní a společenské akce. V letošním roce přivítá už 46. ročník hudebního festivalu Kladrubské léto. Roky zde končí posledním ze série koncertů také Svatojánský festival. Na zdejší mše proudí do svatostánku ročně stovky věřících. Je vyhledávaným místem pro církevní sňatky. A to i v době rekonstrukce, která trvala 2,5 roku. Dominanta kláštera byla přestavěna ve stylu barokní gotiky známým slavným českým architektem Janem Blažejem Santinim Aichelem. Jeho věhlasný smysl pro hru světla zde vyniká větší část dne.