Postupná rekonstrukce areálu se tak dostala do další fáze. „Hřbitov druhým rokem opravujeme. S revitalizací jsme začali už v loňském roce, a to kácením zeleně, postavením a obnovou náhrobků,“ uvedla kronikářka Lucie Valíčková, která se stala patronkou obnovy hřbitova v obci.

Jedním z dalších kroků bylo digitální zaměření pohřebiště. „Dále jsme sázeli 14 stromů, habry, javory. Také lípu a dub jako symbol česko-německé spolupráce. Brigádu pomohl zorganizovat náš lesní hospodář Martin Ábel, a uskutečnila se ve spolupráci obce a dobrovolníků jak z české, tak z německé strany. Sešlo se nás přibližně 10,“ dodala Valíčková.

Revitalizace dvousetletého hřbitova se zaměřila především na jeho německou část, která byla do loňského roku zarostlá, poškozená, neupravená. To už je ale minulostí, na financování oprav, vyčištění náhrobků a odstranění nevhodné zeleně, se podílela obec a část nákladů byla financována pomocí dotací.

Vylepšení se dočkala také užívaná a udržovaná část hřbitova. „Zastupitelé obce odsouhlasili vybudování rozptylové loučky, která nám na našem hřbitově chyběla,“ zmínila starostka obce Hošťka Hana Sojková.