Důvodem, proč plzeňské pracoviště památkového ústavu přihlásilo zámek a starostu Svojšína Karla Petráně do uvedené soutěže, je umělecká obnova a restaurování slavnostního historického zámeckého sálu.
Výsledek soutěže posuzují nejen odborníci, ovlivnit jej může také veřejnost. Novinkou letošního roku je totiž také možnost hlasování veřejnosti pro jednu z kategorií. Lidé z regionu tedy mohou podpořit svůj objekt.


„Zámek ve Svojšíně, vybudovaný v roce 1723 na místě tvrze, je vynikajícím příkladem barokní architektury nejen na území západních Čech. Jeho kulturněhistorická, umělecká i památková hodnota je značná," uvedl pracovník památkového ústavu David Růžička.
Právě uměleckořemeslná obnova a restaurování sálu přispělo k tomu, že zámek jde do soutěže jako jeden z favoritů. „Obnova zahrnovala opravu původních truhlářských prvků interiérů, tedy dřevěných obkladů stěn, dveří a podlahy, restaurování autentických prvků výzdoby z období na přelomu 19. a 20. století. Ale také zejména restaurování souboru 11 velkoformátových rokokových závěsných obrazů s alegorickými, respektive milostnými výjevy od neznámého autora přibližně z druhé poloviny 18. století," popsal Růžička s tím, že obnova byla financována pomocí programu restaurování movitých kulturních památek.
„Restaurovány byly i pozůstatky barokních nástěnných maleb v sále, které pozdější rokokové úpravě předcházely a jsou nyní skryty pod závěsnými obrazy," dodal.


Zásadní podíl na záchraně a postupné obnově a přilehlého okolí přisuzují památkáři starostovi Svojšína Karlu Petráňovi. Ten se o záchranu zámku začal zajímat hned po svém nástupu do funkce.
„Samozřejmě, že nominace nás těší. Je to pochvala za to, že asi děláme něco dobře. Ale mnohem více než nominace nás těší, že se sál a plátna podařilo restaurovat," okomentoval Deníku starosta.


Obnovený sál svojšínského zámku bude veřejnosti zpřístupněn příští týden v sobotu. Sloužit bude k pořádání kulturních akcí, svateb a podobně.
Jak Svojšín a starosta Petráň v soutěži dopadnou, záleží teď hodně na čtenářích a uživatelích internetu. „Lidé, kteří navštíví webové stránky Národního památkového ústavu, mají možnost vítězství zámku v rámci nominace podpořit," uvedl Růžička. Veškeré údaje potřebné k podpoře zámku najdete na stránkách www.npu.cz
Výsledek bude zveřejněn v polovině září při slavnostním vyhlášení a předávání cen v Krásném Březně u Ústí nad Labem.