Tento počin není úplnou novinkou. „Na konci 19. století zde bylo přičiněním plánského Ozeleňovacího a okrašlovacího spolku upraveno 778 metrů stezek směřujících k velkému kříži zaniklému v poválečných letech,“ uvedla vedoucí Odboru kultury města Planá Petra Tomášková.

Jak dodala, v současné době kromě úpravy stezky bylo v lokalitě vysazeno 48 listnatých stromů, 61 jehličnatých a 176 keřů. „Stezka byla také osazena pěti kamennými lavičkami.“

Oblíbené výletní místo v minulých desetiletích chátralo až do roku 2018, kdy se město Planá rozhodlo za finanční pomoci Státního zemědělského intervenčního fondu lokalitu obnovit.

„Na místě jsme opravili stezku, znovu instalovali kamenné lavičky, dále zde pak vznikl altán s výhledem na Slavkovský les,“ doplnil informace místostarosta Plané Pavel Nutil.

Jak dále plánský místostarosta uvedl, do lokality U Madonky nově přibyly vyřezávané dřevěné artefakty a informační tabule, které návštěvníky seznamují s historií místa a okolním porostem.

Lidé, kteří se chtějí blíže seznámit nejen s postupem obnovování výletního místa, se v neděli 1. září můžou zúčastnit slavnostního otevření.

Součástí akce bude komentovaná prohlídka lesíka s místostarostou Plané Pavlem Nutilem a landartový workshop krajinářské architekty Kláry Salzmann, která na konečné podobě úprav lokality s městem spolupracovala.

Lokalita lesíku U Madonky, dříve nazývaná Bühlkreuz, se nachází po pravé straně cyklostezky vedoucí z Plané do Chodové Plané. Název má podle litinové plastiky Panny Marie, která se nachází ve výklenku na kamenném bloku několik desítek metrů za vstupem. Byl postaven na památku hraběnky Marie Nostitz-Rhieneck (1852–1928) v roce 1938 k výročí jejího úmrtí.

Ladislav Bartůněk