Všichni společně naslouchali poutavému vyprávění kastelána a průvodce Pavla Voltra, který je seznámil s prostředím jízdárny a výklad přizpůsobil předškolákům. Děti se tak dověděly proč byla jízdárna postavena, k čemu sloužila a další zajímavosti. Akce se konala v rámci seznamování předškoláků s místní historií.