V rámci programu vzdělávání nejprve ve třídách zpívaly děti písničky o různém ovoci, povídaly si o významu ovoce a jeho zpracování a také tvořily. Poté na školní zahradě s ovocnými stromy, viděly, jak se připravují jablka pro moštování i vlastní lisování jablek pomocí ručního lisu. Krouhání i lisování si vyzkoušely a na závěr i ochutnávaly právě vylisovaný mošt.