Na školní zahradě se bavily děti ze všech tříd této mateřinky, učitelky pro ně kromě přetahování připravily další tradiční soutěže, jako například skákání v pytli, prolézání textilního tunelu, skákání přes překážky. Vedle pohybových aktivit nechyběly ale také různé poznávací úkoly a hry s čísly na barevném dopravním hřišti. Další odměnou dětem k jejich úternímu svátku bylo opékání buřtů na ohništi na školní zahradě, případně si mohly hrát na školních pískovištích. K dalším plánovaným akcím školky bude patřit například pěší výlet do Jízdárny Světce.

Jiří Kohout
Komentář: Očkování není jen kvůli festivalům