Se zimou se ve čtvrtek definitivně rozloučily děti Mateřské školy Pošumavská v Tachově. Symbol nejchladnějšího období roku Moranu vhodily do řeky Mže a začaly se těšit na jaro. K výrobě Morany přispěla každá třída mateřinky a děti si také vytvořily sluníčková mávátka, kterými cestou k řece vítaly nadcházející období jara. U Mže společně s učitelkami zazpívaly písničky a pověděly říkanky.