Pro jednou o něco dále než do okolí Stříbra vyrazili fotografové ze stříbrského fotoklubu, kteří svoji pravidelnou schůzku museli kvůli květnovým svátkům posunout. Se svými fotoaparáty vyrazili za Lesnou na Tachovsku, aby si prošli a nafotili přírodní krásy Vodního světa na Kolmu.

Postupně prošli Naučnou stezku Lesná, která lokalitou vede, díky naučným cedulím se seznámili se vzácným ekosystémem. Lokalita je známá také výskytem populace bobra evropského. Samotný Kolm už spíše představuje zapomenutý kout světa, kde ale dříve žily a hospodařily stovky lidí. Poměry se tu však změnily po druhé světové válce, kdy odsud byli původní obyvatelé vyhnáni a místu postupně začala zase vládnout příroda. Ještě dnes tu ale najdete zbytky panského dvora.