Dorazili hasiči z Černošína, Hošťky, Brodu nad Tichou, Halže, Nového a Starého Sedliště. Obsazeny byly kategorie mladších a starších dětí, mužů a žen. Nejlépe z mladších dětí si vedl Černošín, následovala družstva z Halže, Nového Sedliště a Starého Sedliště. Ze starších dětí mělo nejlepší čas družstvo z Hošťky, následovali hasiči z Nového Sedliště a Brodu nad Tichou.

Družstvo žen se účastnilo jediné, tedy ženám z Černošína patří vítezství. Z mužů si prvenství odvezlo družstvo ze Starého Sedliště a druzí zůstali muži z Brodu nad Tichou.

Pořadatelem byli místní dobrovolní hasiči z Chodové Plané spolu s Chodovarem a Hasičská vzájemná pojišťovna.