„Přijelo nás podpořit dvanáct sborů a přijeli i významní hosté, mimo jiné bych uvedl například pana poslance Václava Votavu, ředitele krajské správy HZS Františka Pavlase a další. Chtěl bych poděkovat všem, kteří nás podpořili při organizaci, ať už kolegům, přátelům či městu Černošínu. Počasí nám vyšlo a věřím, že se zase brzy uvidíme při nějaké akci, například v létě při loučení s prázdninami a podobně,“ řekl Hrubý.

Václav Votava ocenil dlouholetou činnost sboru. „Sto třicet pět let, to už je opravdu velká historie. Takových spolků a sborů si nesmírně vážím a rád je podpořím. Zvláště hasiči si zaslouží velké uznání, neboť pracují dobrovolně, zadarmo a na úkor svého času s rodinou,“ řekl veřejně Václav Votava.

Počasí bylo příjemné, nepršelo, slunce pod mrakem, a tak si lidé užívali programu, ve kterém vystoupila taneční skupina 11 Stars z Černošína, Tachovské mažoretky, Amati Band ze Stříbra. Navíc návštěvníci viděli i požární útok v podání hasičského potěru. Vše se zájmem sledovala i Alena Hreusová. „Děti zvládly útok v pohodě, je dobře, že se to učí a že vůbec v dnešní době mají ještě o něco takového zájem. U nás v rodině jsou také dobrovolní hasiči, já bývala i u Červeného kříže. Jinak akci chválím, počasí vyšlo dobře, ještě se těším na hudbu a vystoupení tanečnic i mažoretek,“ uvedla černošínská účastnice akce.

Martina Sihelská