Pracovníci ekocentra pro děti připravili celou řadu různých zážitkových aktivit. Nejprve společně šli na malou procházku a poznávali například trnovník akát a také historické památky. Cestou do budovy využili chodník pro tělesně postižené a pomocí míče drženého mezi těly si tak vyzkoušeli, jaké omezení některá zdravotní postižení mají.

Zdroj: Youtube

Organizátoři rozdělili děti na tři skupiny a každá prošla třemi takzvanými hnízdy aktivit. Dívky a chlapci plnili úkoly a měli možnost nahlédnout do složitých vztahů mezi člověkem a životním prostředím. Ukázky se týkaly například ekologické výroby elektřiny, představení různých živočichů a jejich zvuků a hlasů, ale také pomocí speciálního elektronického interaktivního pískoviště viděly proudění vody a vzduchu či výbuch sopky.

Z uspávání ježků v MŠ Tyršova.
Děti uspávaly ježečky