Podobně je tomu i s dalšími vrcholy, nacházejícími se v této lokalitě – Pískovým vrchem, Ptačím vrchem a Homolkou. Přírodní park Valcha byl založen v roce 1980, nachází se nedaleko obcí Borek, Bernartice, Stráž či Olešná a stejnojmenné osady Valcha. Rozkládá se 1447 ha a účelem založení byla především ochrana a zachování krajinného rázu lesnatého. V současné době bohužel je zde znát nutný zásah lesních hospodářů a místy dochází k těžbě dřeva.

Kamenné kaskády na Homoli přesto působí nedotčeně. Zdejší oblast žulového masívu je plná samostatných geologických skvostů, oko návštěvníka zaujme nejeden obrovský balvan stejně jako celé kamenné útvary nazývající se mrazové sruby. Dle geomorfologie, nauky o vývoji zemského povrchu, se jedná o skalní stupeň ve svahu, který vzniká mrazovým zvětráváním a následným odnosem. Velkou roli zde hraje srážková voda, která vniká do prasklin a puklin, po zmrznutí se zvětší její objem, čímž dochází ke zvětšení pukliny.

Na vrcholu Homole je osazen trinogometrický bod, kamenný kvádr označený křížkem a číslem 1948, registrovaný katastrálním úřadem, který slouží např. i k měření nadmořské výšky.

Ilustrační foto.
Kladrubští si sami velikonočně vyzdobí muzeum