„Letos je to první setkání, chtěli jsme vlastně pozvat předešlou generaci, aby se podívala, jak pokračujeme v jejich šlépějích,“ vysvětlil nám Jaromír Špeta. „Většinou jsou to lidé z okolí, připravili jsme pro ně pohoštění, nějaká videa z akcí, ukázky z výcviku psů a určitě si tu společně zavzpomínáme,“ dodal pan Špeta.

Ze Záchlumí se na nový „cvičák“ přijel podívat i Antonín Boroš. „Byl jsem tu členem dvacet let, cvičil jsem německé ovčáky, teď mám již v pořadí čtvrtého. Poslední roky se ze zdravotních důvodů už výcvikem nezabývám, pejska mám hlavně pro radost,“ říká pan Boroš.

Mezi cvičiteli psů jsou i ženy. „Můj první pes byl foxteriér Dášenka, tuším v roce 1962, ona byla hodně neposlušná, tak potřebovala trochu přitáhnout. Tehdy bylo cvičiště ještě v místech, kde dnes stojí stříbrné Gymnázium,“ vzpomíná Hana Pospíchalová. „Měla jsem i další psy, také i knírače, ale těžko říct, které plemeno je lepší, každý pes je jiný,“ říká cvičitelka. Setkání se seniorům líbilo. „Upřímně řečeno, myslel jsem, že klub dávno zanikl a jsem rád, že tomu tak není. Pozvání mě opravdu potěšilo a moc si toho vážím. To víte, byl to můj koníček celých 35 let,“ těší se ze setkání pan Boroš ze Záchlumí.

Senioři ocenili podívanou na výcvik, kde se střídali psi v ukázkách poslušnosti, ale také v hledání a vyštěkávání figuranta v úkrytu. Závěrem se všichni shodli, že by se mohli setkat letos ještě jednou, a to na podzim. „Myslím, že se první setkání líbilo. Už se těšíme na další. Ještě bychom rádi touto cestou popřáli našemu dlouholetému členovi Janu Jarolímovi, který byl několik let i předsedou klubu, k jeho krásným 50. narozeninám. Celý klub mu přeje hodně zdraví, štěstí a kynologických úspěchů,“ posílá za všechny členy přání oslavenci pan Špeta nepřítomnému panu Jarolímovi.