Dnes už je situace jiná. Před několika lety si jej vzalo na starost sdružení Omnium, které se snaží chátrající památky v regionu zachraňovat.

Společnost převzala kostel v roce 2016 v doslova havarijním stavu. V první fázi záchrany objektu byla vypracována projektová dokumentace k zastřešení a kostel a jeho okolí bylo vyčištěno od dřevin a křovin, kterými stavba zarůstala. Během roku 2018 se zde uskutečnila setkání dobrovolníků, mládeže, farníků z nedalekého Waidhausu a dalších lidí a kostel i okolí bylo důkladně vyčištěno a zbaveno všeho, co tam nepatří. Stavební obnova mohla začít a na podzim 2018 byla skutečně zahájena. Kostel se podařilo zabezpečit proti dalšímu chátrání a byl vybudován nový krov a střecha nad sakristií.

Ilustrační foto.
Město Stříbro žádá pomoc armády

Kostel Navštívení Panny Marie bylo vybudován v letech 1835 až 1836 poté, kdy patronát nad kostelem převzal hrabě František Antonín Libštejnský z Kolovrat. Dokončený kostel byl vysvěcen v říjnu 1836.

Po odsunu německého obyvatelstva objekt sloužil jako stáj, skladiště zemědělského materiálu a k různým dalším účelům. Na jeho vnitřních omítkách je možné vidět, že se v něm vyskytovali také pohraničníci. Dokládají to vyryté nápisy místa jejich bydliště a čísla se dny zbývajícími do odchodu do civilu.