Nejprve dívky a chlapci přišli v maskách na halloweenský rej, kde předvedli své masky a dokonce i občerstvení bylo s motivy tohoto svátku. Další z akcí bylo představení Podzimní pohádky v podání divadla Letadla z Karlových Varů a následovalo Svatomartinské posvícení, kdy se děti seznámily s tradicemi a zvyky, ochutnaly k obědu husu, knedlík a červené zeli a ve třech třídách vyráběly svatomartinské rohlíčky.