Akci s podtitulem Po stopách zaniklých sídel vedl dlouholetý spolupracovník pražské zoologické zahrady Evžen Kůs. Do svého rodiště na Tachovsko se vrací pravidelně a to právě i při těchto komentovaných vycházkách v Českém lese.

„Tato oblast je zajímavá také přírodovědně, je to trochu jiný kout Českého lesa, než například okolí Diany, Václavského rybníku nebo Přimdy,“ řekl uprostřed zaniklých Hraniček. „Protéká zde Hraniční potok, který je opravdu hraniční a za Rozvadovem pak tvoří státní hranice,“ poukázal zoolog s tím, že také na tomto potoce si bobři vytvořili množství hrází, podobně jako na mnoha jiných místech Českého lesa. „Nedaleko odsud je bývalá rota Pohraniční stráže, kde se ještě dosud schází ti kluci, co zde jako vojáci základní služby sloužili. Tady přímo v Hraničkách bývala kdysi i sklárna a další provozy, které živily místní lidi ještě za první republiky,“ dále přiblížil průvodce.

Akce se konala pod patronací přimdské Správy CHKO Český les. Účastníci navštívili i okolí Hraničních rybníků a kostel v Nových Domcích.