Děti se ve čtvrtek odpoledne seřadily na schodech školní zahrady, a za přihlížení rodičů přilákaly schovaného Podzimníčka. Ten jim poděkoval, že ho opět po roce pozvaly a že pěkně spolu s rodiči uklidily zahradu. Poté z košíku naděloval ovoce. Vlastní slavnosti předcházel úklid školní zahrady, při němž rodiče shrabali listí, ostříhali křoví a sekali trávu.