V sobotu se právě děti v doprovodu rodičů i prarodičů vydali na cestu lesem, kde je čekaly pohádkové bytosti a soutěže s odměnou.

Start byl na louce nad Halží a dvoukilometrová trať končila u koupaliště. Akci každoročně pořádá kulturní komice při Obecním úřadu Halže a spolupracují další dobrovolníci. Na stanovištích v lese děti plnily různé úkoly a potkaly například vlka s Karkulkou nebo Boba a Bobka, králíky z klobouku, odkud jsou naše redakční fotografie.

Podle organizátorů akci navštěvuje až pět set dětí. Celková účast se tak pohybuje kolem jednoho tisíce.