Prameniště ukryté v lesích nad Lesnou je chráněno jako přírodní památka jde o místo s ukázkou citlivého spojení kulturní krajiny s péčí o prameništní rašeliniště s vysokou hladinou spodní vody. Dodnes je patrný meliorační kanál, který nyní už ale vodu neodvádí rychle pryč z luk. Na jaře zde vykvétá řada vzácných rostlin.

Kateřinský potok opouští Tachovsko u Diany, to má za sebou dvacet kilometrů, a v Bavorsku se z něj stává Pfreimd, vtéká do řeky Naab a ta do Dunaje.

K prameništi nevede žádná lesní cesta a ani značená turistická trasa.