Je přesně 10.47 hodin, pátek 16. května. K radnici v tachovské Hornické ulici se řítí rychlá policejní motorka. Prolétne kolem čekajících lidí a za ní už s modrými majáčky jedna luxusní limuzína za druhou. Z černého audi vylézá šéf prezidentského protokolu Jindřich Forejt, zdraví se s představiteli Tachova a všichni čekají na příjezd prezidenta České republiky Miloše Zemana. Ten vystupuje z černého superbu.

Budu přemlouvat starostu

Miloš Zeman má na sobě šedivý oblek, potřásá si pravicí se starostou Tachova Ladislavem Macákem a poslouchá dvě malé dívenky, které mu předávají kytici a vítají jej. „To je ale krásné souznění," usmívá se prezident nad dvojhlasným přivítáním a děvčatům zatleská.
Špalír politiků, prezidentského štábu, novinářů, mužů ochranky s typickými sluchátky od komunikačních technologií v uších a čestných hostů míří do společenského sálu Mže.

Prezident blahopřeje starostovi k šestnácti rokům ve funkci. Muži se zastavují u vystaveného modelu světecké jízdárny. „Doufám, že se nám někdy podaří dokončit její rekonstrukci," říká starosta.

„Jen pokud zůstanete ve funkci," žertuje prezident a později dodává: „Po celou dobu svého dnešního pobytu v Tachově vás budu přemlouvat, abyste znovu kandidoval a zaokrouhlil svoje období ve funkci starosty na dvacet let."

Až to uvidí archiváři

Následuje setkání s představiteli města, kterého se kromě zastupitelů a pracovníků městského úřadu účastní představitelé policie, faráři církví působících v Tachově, ředitelé a ředitelky školských zařízení a řada dalších hostů.
Miloš Zeman zmiňuje, že si je vědom, že Tachovu chybí nemocnice a říká, že bude o tomto problému hovořit s ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem.

Po pěti minutách vykazuje šéf hradního protokolu novináře ze sálu a další jednání pokračuje za zavřenými dveřmi. Ke konci nás opět pouštějí zpět, prezident Miloš Zeman se podepisuje do kroniky města.

Nastává úsměvný okamžik. Starosta před prezidentem otevírá kroniku u zápisu z listopadu 1999 a prosí jej o podpis. Miloš Zeman zde tehdy totiž byl jako premiér, ale podepsat se nestihl. „Až tohle budou někdy zkoumat archiváři, tak si budou říkat – to je zajímavé, že za těch patnáct let se ten podpis vůbec nezměnil," směje se hlava státu.

Následuje předání daru – prezident dostává zarámovanou velkoformátovou fotografii jízdárny. Poté připevňuje k městskému praporu prezidentskou stuhu na paměť páteční návštěvy Tachova. „Tato stuha je jako výraz přání rozvoji Tachova a všem jeho občanům," komentuje pan prezident.

Na náměstí

Krátký oddych a celá kolona se všemi účastníky se přesunuje na náměstí, kde již publikum, čítající několik set lidí (převážně mládeže) rozehřívá Tachovský dětský sbor pod vedením Josefa Brabence. Při příchodu prezidenta Miloše Zemana na pódium zní Brabenčí polka.

V krátkém úvodu prezident i tachovské veřejnosti připomíná, že je obeznámen s problematikou chybějící nemocnice. „K nemocnici s akutními lůžky to máte padesát kilometrů. S panem hejtmanem a starostou jsme přemýšleli, jak pomoci. Šestého června tady bude ministr zdravotnictví, se kterým budu o tomto problému hovořit," uvedl Miloš Zeman s tím, že politici budou uvažovat, jak využít areál nemocnice v Plané.

Starostovým přáním bylo, aby se v Tachově diskutovala otázka nezaměstnanosti. I o ní se hlava státu zmínila. „Povinností všech politiků je, aby místo krásných řečí usilovali o přitáhnutí investorů," uvedl prezident.

Ten, i lidé v zadních řadách, si stěžovali na špatné ozvučení setkání na tachovském náměstí.

To bylo nepříjemné zejména při diskusi s občany. Časový rozvrh dovolil položit několik otázek, a tak například Anna Báčová vyslovila názor, aby se co nejvíce pozdrželo zavedení eura. Prezident ale nastínil, že tento názor nesdílí, protože euro je ve většině okolních zemí a jejich ekonomický rozvoj je rychlejší.

Jedna ze školaček se Miloše Zemana zeptala, jaké je to být prezidentem. „Musíte mít trénink a zkušenost z různých politických funkcí," odpověděl do mikrofonu Miloš Zeman. „Být prezidentem je možná o něco lehčí, než být předsedou vlády. Ta zasedá poměrně často, ministři si nosí pod paží stohy dokumentace, jednání vlády jsou náročná. Dá se tedy říct, že jsem si polepšil," dodal s úsměvem.

Setkání na tachovském náměstí skončilo pět minut po poledni, s prezidentem se rozloučil opět Tachovský dětský sbor písničkou Kolo, kolo mlejnský.

ON-LINE: Prezident navštívil také Tachovsko