Bylo to v rámci pohybového dopoledne, které pro ně školka uspořádala. "Zapojili jsme se do celorepublikového projektu Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky," vysvětlila ředitelka školky Ladislava Pitrová s tím, že projekt vymyslela Československá obec sokolská.

Projekt je zaměřen na rozvoj přirozených cvičení, obratnosti, dovednosti s míčem, rozvíjení poznání. "Je to velice dobře metodicky propracované a součástí projektu jsou aktivity na celý rok. Navíc jsou pohybové aktivity rozděleny podle náročnosti vzhledem k věku dětí," dodala ředitelka. V rámci uvedeného projektu se počítá také se spoluprací s rodiči.

"Každé dítě navíc dostává svoji knížku a jednotlivé oblasti jsou ve znamení nějakého zvířátka. Takže když splní některý cvik, mohou si do knížky vylepit, že mají splněno. Knížku si několikrát ponesou domů, kde mohou plnit některé aktivity společně s rodiči."

Kromě sportovní haly se počítá s řadou pohybových akcí na školním hřišti a zahradě, něco je také možné plnit ve třídách. "Nejideálnější je ale pohyb ve velkém volném prostoru, což umožňuje právě sportovní hala. A projekt pak bude zakončen celoškolní olympiádou, kterou uspořádáme v rámci dne dětí. Olympiáda bude určená i rodičům," doplnila Pitrová.