„Děti se seznámily s dopravními prostředky, dopravními značkami, s pravidly správného chování v silničním provozu, navštívily světelnou křižovatku, kde si prakticky ukázaly správné přecházení přes vozovku. Seznámily se s významem semaforu pro chodce i vozidla a podobně,” uvedla ředitelka mateřské školy Alena Malá. Vyvrcholením týdne bylo páteční dopoledne se soutěžemi s dopravní tématikou a návštěva zástupců městské i státní policie na zahradě školy se svými služebními auty a motorkou. „Děti předvedly své vědomosti i soutěživost a na závěr si odnesly na památku drobné ceny od státní policie,” dodala Malá.

Velký zájem malých kluků i děvčat byl o vybavení vozidel policie. Vyzkoušeli si houkání, blikání světly a pozornosti neušla ani kamera, radar a klávesnice řídícího počítače.

Bezpečně do školky, bezpečně ze školky