Dobrovolníci se sešli, aby se zapojili do akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Připraveno pro ně bylo sto pytlů na jednorázové použití, třicet pytlů na opakované použití a pracovní rukavice včetně dětských. Jako cíl svého úklidu si pak vybrali okolí centrálního hřbitova a židovského hřbitova.

Dobrovolníci se ale vydali také podél silnic, kde sbírali odpadky v křoví a prošli chodníky a ulice vedoucí k hasičárně. Na akci se sešlo osmnáct lidí, z toho šest dětí. Všichni účastníci úklidu byli předem upozorněni jakým způsobem odpadky sbírat a na co si mají dávat pozor. Především dětem patřilo varování nedotýkat se případných nalezených injekčních stříkaček.

S těmi se ale nakonec dobrovolníci nesetkali. Přesto dle vlastního vyjádření hrubým odhadem nasbírali před 650 kilogramů poházeného odpadu. Odvoz pytlů s odpadky byl zajištěný městem Tachov. (hoh)