Přes čtyřicet zájemců o přírodní krásy a historické zajímavosti zavítalo na akci podporovanou Agenturou ochrany přírody a krajiny Správou CHKO v Přimdě, role průvodce se ujal Antonín Hříbal. Na trase dlouhé necelých deset kilometrů měli návštěvníci možnost se seznámit s geologickou minulostí i historií mlýnů a hamrů a podívali se na místa, kde dříve stávaly provozy jako byl barvířský mlýn nebo vysoká pec a prošli se sto padesát let starou chráněnou alejí k téměř tři sta let starému jasanu.