Žáci a žákyně předvedli, co se naučili pod vedením učitelského sboru. Jednotlivci zahráli na různé hudební nástroje, početné skupiny pak zazpívaly nebo zahrály divadelní představení.

První třída přišla na jeviště s divadélkem Polámal se mraveneček, následovala jednotlivá hudební vystoupení s flétnou, trubkou, kytarou, houslemi a klávesami. Společně prvňáčci a páťáci zazpívali koledy We wish you a Merry Christmas. Druhá a čtvrtá třída předvedly pohádky, děti třetí a páté třídy zatančily.

Překvapením pro publikum i žáky bylo vystoupení Spejbla a Hurvínka v podání učitelského sboru. Na závěr si všichni přítomní zazpívali vánoční koledy. Školní vánoční besídku pořádá pravidelně už více než deset let škola v Chodové Plané.