Ocenění za českou stranu získal dlouholetý ředitel Základní školy Mánesova ve Stříbře Václav Peteřík, a to za intenzivní spolupráci mezi českými a německými studenty a školami. „Velmi si toho ocenění vážím a do poslední chvíle jsem nevěřil, že cenu získám. Chápu ji jako závazek do budoucna, nepolevit, a budovat naše sousedské vztahy i nadále,“ řekl Deníku Václav Peteřík a dodal, že mu při přebírání ceny vytanula na mysli všechna zajímavá setkání a také lidé, kteří se na úspěšné spolupráce podíleli.

„Vzpomněl jsem si, jak jsme se v roce 1991 všichni sešli plni očekávání a radosti. Postupně se tato euforická nálada začala měnit, stali se z nás přátelé a spolupracovníci, kteří spolu chtějí a umějí vést debaty a přijímat i předávat myšlenky,“ doplnil oceněný ředitel.

Slavnost se uskutečnila na hradě Falkenberg a jedním z předávajících byl i předseda EUREGIO Egrensis AG Bohemia František Čurka, který mimo jiné řekl. „Panu Peteříkovi patří velký dík za celou dobu působení. Podařilo se mu navázat přátelské kontakty nejen se žáky, studenty a učiteli na obou stranách hranic, pořádá také jejich společná setkání a podílí na zveřejnění česko-německých publikací.“

Druhou oceněnou se stala Melanie Schrenk, která už patnáctkrát doprovázela děti jako pečovatelka na česko-neměcký tábor.