Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky v rámci programu Pojďte s námi do přírody pořádá pro veřejnost pravidelné exkurze a procházky. Nejinak tomu bude i o tomto víkendu, kdy se milovníci přírody mohou vypravit do okolí Tisovských rybníků a dozvědět se tak z úst zkušeného průvodce řadu informací o ptactvu zde žijícím.

„V sobotu 1. června je přichystána exkurze s názvem Nejen za vodními ptáky do okolí Tisovských rybníků. Výprava bude vedena zkušeným ornitologem Václavem Bystřickým,“ uvedla mluvčí AOPK ČR Daniela Hlinková. „Vycházka začíná už v 7 hodin. Ráno jsou totiž ptáci aktivnější a můžeme je lépe pozorovat. Doporučujeme vybavit se dalekohledem,“ dodává Václav Bystřický.

„Tisovské rybníky jsou jednou z nejvýznamnějších ornitologických lokalit v Plzeňském kraji a jsou jedním z mála útočišť pro vodní ptáky zejména díky nízké rybí obsádce a mělkým příběžním porostům,“ popsala lokalitu, kam se mohou zájemci vypravit.

„Hnízdí tu například potápka malá, moták pochop, rákosník proužkovaný, slavík modráček, ťuhýk obecný, ťuhýk šedý, bramborníček hnědý a bramborníček černohlavý. Nejvzácnějším hnízdním druhem je jeřáb popelavý. Z dravců se zde vyskytuje orel mořský, orlovec říční nebo luňáci červení či hnědí,“ popisuje Václav Bystřický z AOPK ČR.

Akci spolupořádají Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Český les, ZO ČSOP Sylva Lunae a Mezi lesy o. s.  Přehled všech pořádaných akcí najdete v kalendáři „Pojďte s námi do přírody 2024!“.